دیدار دوم: ریشه‌های موسیقی ایرانی در خراسان کهن


سفر با شعر و موسیقی از خراسان تا آناتولی ۲

در این دیدار، نگاهی داشتیم به ارتباط ریشه‌ای موسیقی دستگاهی (کلاسیک) ایران با موسیقی مقامی خراسان کهن و به‌ویژه منطقۀ تربت‌جام که از مهم‌ترین مراکز موسیقی خراسان امروزی‌ست.

سپس به شرح چند مقام به روایت عبدالله عبدی و اجرای آن با دوتار و آواز گوش سپردیم.

همکاری کنید

اگر فکر می‌کنید با حرفه و مهارت خود می‌توانید در هر زمینه‌ای با آن‌سو همراه شوید، با ما تماس بگیرید.

در تماس باشید
پی بگیرید