دیدار پنجم: رسم سماع؛ نقش موسیقی و شعر در تصوف ترکیه


سفر با شعر و موسیقی از خراسان تا آناتولی ۵

در این دیدار ابتدا نگاهی به تأثیر مکتب خراسان و بغداد بر شکل‌گیری موسیقی الهی و صوفی آناتولی انداختیم، سپس درباره‌ی برخی لایه‌های معنایی و اجتماعیِ رسم سماع در تصوف ترکیه گفت‌وگو کردیم و بخش اصلی برنامه را نیز به معرفی و اجرای چند مقام موسیقی و اشعار شاعران متصوف ترک‌زبان اختصاص دادیم.

مهمانان آخرین دیدار ما از این مجموعه‌ی پنج قسمتی صدا سِیرک، نوازنده و جوینده‌ی موسیقی آیینی و صوفی ترکیه و کامیار هوبخت، مطالعه‌گر حکمت قدیم و سنت‌های صوفی بودند.

همکاری کنید

اگر فکر می‌کنید با حرفه و مهارت خود می‌توانید در هر زمینه‌ای با آن‌سو همراه شوید، با ما تماس بگیرید.

در تماس باشید
پی بگیرید