دیدار سوم: شعر کلاسیک و موسیقی دستگاهی ایران


سفر با شعر و موسیقی از خراسان تا آناتولی ۳

در این دیدار از مثنوی گفتیم که هم قالبی مهم در شعر کلاسیک فارسی‌ست، هم گوشه‌ای معروف در بسیاری از دستگاه‌های ایرانی و هم رایج‌ترین و جذاب‌ترین فرم آواز ایرانی در میان موسیقیدانان و عموم مردم.

بخش دوم این برنامه به تک‌نوازی تار حسین والی در دستگاه راست‌پنجگاه، همراه با خواندن ابیاتی از مثنوی مولانا اختصاص داشت.

همکاری کنید

اگر فکر می‌کنید با حرفه و مهارت خود می‌توانید در هر زمینه‌ای با آن‌سو همراه شوید، با ما تماس بگیرید.

در تماس باشید
پی بگیرید