درباره‌ی آموختن موسیقی

هم‌نشینی سوم |  مهر ۹۸


درباره‌ ی آموختن موسیقی

در دیدار سوم، ما و شرکت‌کنندگان تجربه‌‌هایمان را از آموختن موسیقی چه در جایگاه سازآموز و چه در جایگاه معلم موسیقی برای یکدیگر بازگو کردیم. از انگیزه‌ها و دلایل خود برای فراگرفتن موسیقی گفتیم و از روش‌هایی که در یادگیری برایمان کارآمد یا ناکارآمد بوده است. همچنین درباره‌ی این‌که چطور در نظر گرفتن وجوه قوت و ضعفِ تجربه‌شده طی سال‌ها هنرآموزی،‌ آن‌سو را در طراحی شیوه‌ی آموزشی‌ خود در کلاس‌های هفتگی ساز و کارگاه‌های هم‌آهنگی هدایت کرده است.

همکاری کنید

اگر فکر می‌کنید با حرفه و مهارت خود می‌توانید در هر زمینه‌ای با آن‌سو همراه شوید، با ما تماس بگیرید.

در تماس باشید
پی بگیرید