تجربه‌ی موسیقی ایرانی

هم‌نشینی دوم | شهریور ۹۸


تجربه‌ی موسیقی ایرانی

در دیدار دوم درباره‌ی راه‌های نزدیک شدن به موسیقی ایرانی و بنا کردن رابطه‌ای درونی با آن صحبت کردیم. همین‌طور در این‌باره که آشنایی با موسیقی ریشه‌دار سرزمین‌مان در زندگی ما چه مفاهیمی را باز می‌کند و چه کارکردهایی دارد. در ادامه از تجربه‌‌ی غیرایرانیان در آموختن موسیقی ایرانی در کارگاه‌های هم‌آهنگی آن‌سو و نتایج باارزش آن روایت کردیم.

همکاری کنید

اگر فکر می‌کنید با حرفه و مهارت خود می‌توانید در هر زمینه‌ای با آن‌سو همراه شوید، با ما تماس بگیرید.

در تماس باشید
پی بگیرید