کارگاه هشتم: طالب بی‌قرار شو

مهر ۹۴ | آران‌وبیدگل- اصفهان


کارگاه هشتم
  • گفت‌وگو درباره‌ی مفهوم و موسیقی شعر کارگاه
  • تمرین‌های دوبه‌دوی گفت‌وگوی موسیقایی بداهه
  • بداهه‌نوازی هدایت‌شده‌ی جمعی
  • تجربه‌ی ترکیب شعر در موسیقی بداهه و ارائه‌ی قطعات ساده
همکاری کنید

اگر فکر می‌کنید با حرفه و مهارت خود می‌توانید در هر زمینه‌ای با آن‌سو همراه شوید، با ما تماس بگیرید.

در تماس باشید
پی بگیرید