کارگاه هفتم: خنیا (۲)

شهریور ۹۴ | دوزجه- ترکیه


کارگاه هفتم

معرفی مقدمات موسیقی ایرانی با آموزش تار و سه‌تار

(برای سازآموزان غیرایرانی)

  • آشنایی با ساختار دستگاه در موسیقی ایرانی
  • تمرین بداهه‌نوازی و گفت‌وگوی موسیقایی در دستگاه مشخص
  • آموختن و اجرای جمعی تصنیف “مرا عاشق چنان باید” در دستگاه شور
همکاری کنید

اگر فکر می‌کنید با حرفه و مهارت خود می‌توانید در هر زمینه‌ای با آن‌سو همراه شوید، با ما تماس بگیرید.

در تماس باشید
پی بگیرید