کارگاه‌های ششم و پنجم

مرداد و خرداد ۹۴ | چالوس- مازندران


کارگاه پنجم و ششم
  • آموزش و تمرین ساختن و نوشتن عبارت‌های موسیقایی در دستگاه‌های انتخابی
  • تجربهٔ اجرا و شنیدن بافت چندصدایی با عبارات نوشته شده
  • بداهه‌نوازی هدایت‌شده‌ی جمعی
همکاری کنید

اگر فکر می‌کنید با حرفه و مهارت خود می‌توانید در هر زمینه‌ای با آن‌سو همراه شوید، با ما تماس بگیرید.

در تماس باشید
پی بگیرید