کارگاه چهارم: خنیا (۱)

خرداد ۹۴ | دوزجه- ترکیه


خنیـا: آشنایی با مقدمات موسیقی ایرانی از طریق تار و سه‌تار

(برای سازآموزان غیرایرانی)

  • آموزش تکنیک‌های ابتدایی سه‌تار و تار
  • شعرخوانی، گفت‌وگو درباره‌‌ی معنای ابیات و تجربه‌ی ساختن موسیقی برای ابیات
همکاری کنید

اگر فکر می‌کنید با حرفه و مهارت خود می‌توانید در هر زمینه‌ای با آن‌سو همراه شوید، با ما تماس بگیرید.

در تماس باشید
پی بگیرید