کارگاه‌های سوم و دوم

اسفند و بهمن ۹۳ | تهران


کارگاه دوم و سوم
  • تقویت تکنیک‌های نوازندگی
  • تمرین فیگورهای مختلف در ریتم هفت‌ضربی
  • آشنایی با ساختار دستگاه‌ها
همکاری کنید

اگر فکر می‌کنید با حرفه و مهارت خود می‌توانید در هر زمینه‌ای با آن‌سو همراه شوید، با ما تماس بگیرید.

در تماس باشید
پی بگیرید