کارگاه بیستم: دور روان

مهر ۹۸ | سیاهکل، گیلان


دور روان: مشق هم‌نوازی با ادوار ساده

  • آشنایی با اندیشه‌ی زمانِ
  • موسیقایی در فرهنگ شرقی
  • تجربه‌ی ریتم به صورت چرخه‌های تکرارشونده
  • استفاده از ادوار برای پرورش تکنیک‌های سازی و نغمه‌پردازی
همکاری کنید

اگر فکر می‌کنید با حرفه و مهارت خود می‌توانید در هر زمینه‌ای با آن‌سو همراه شوید، با ما تماس بگیرید.

در تماس باشید
پی بگیرید