کارگاه یکم

تیر ۹۳ | دماوند- تهران


کارگاه یکم
  • تجربه‌ی بداهه‌نوازی آزاد در هر سطحی از سازآموزی
  • نوشتن و اجرای عبارات ساده برای بر اساس ساختار یک دستگاه
  • شناختن فضای دستگاه با اجرای چندصدایی عبارت‌های نوشته شده
همکاری کنید

اگر فکر می‌کنید با حرفه و مهارت خود می‌توانید در هر زمینه‌ای با آن‌سو همراه شوید، با ما تماس بگیرید.

در تماس باشید
پی بگیرید