کارگاه نوزدهم: آگاه و رها (۲)

مرداد ۹۸ | شاهرود، سمنان


کارگاه بداهه‌نوازی هدفمند

  • شناخت ویژگی‌ها و امکاناتی که موسیقی دستگاهی ایران برای بداهه‌نوازی در اختیار نوازنده می‌گذارد
  • تمرین بداهه‌پردازی بر اساس گوشه‌ی درآمد نوا از ردیف آوازی
همکاری کنید

اگر فکر می‌کنید با حرفه و مهارت خود می‌توانید در هر زمینه‌ای با آن‌سو همراه شوید، با ما تماس بگیرید.

در تماس باشید
پی بگیرید