کارگاه شانزدهم: بودن در میان (۲)

مرداد ۹۷ | یالووا- ترکیه


با همکاری گروه نیستان

کارگاه شانزدهم- بودن در میان

کارگاه شنیدن عمیق، هم‌آهنگی، هم‌سازی

(برای سازآموزان ایرانی و غیرایرانی)

  • آشنایی و کار با گوشه‌هایی از ردیف موسیقی ایرانی و مقام‌های موسیقی ترکی
  • ارتباط با شعر و حکمت کهن دو سرزمین
  • ساختن و اجرای گروهیِ موسیقی براساس گوشه‌ و مقامِ آموخته و اشعارِ به‌میان‌آمده
همکاری کنید

اگر فکر می‌کنید با حرفه و مهارت خود می‌توانید در هر زمینه‌ای با آن‌سو همراه شوید، با ما تماس بگیرید.

در تماس باشید
پی بگیرید