کارگاه پانزدهم: ز خود روییدن

خرداد ۹۷ | دماوند- تهران


کارگاه پانزدهم- ز خود روییدن

ز خود روییدن: همسازی بر پایه‌ی گوشه‌هایی از ردیف موسیقی ایرانی

  • بازخوانی، تمرین و گسترش عبارت‌های موسیقایی که سازآموزان در کارگاه‌های گذشته ساخته بودند
  • ارتباط با موسیقی دستگاهی از طریق تجربه‌ی خواندن گوشه‌ٔ‌ی آوازیِ مثنوی در دستگاه شور
همکاری کنید

اگر فکر می‌کنید با حرفه و مهارت خود می‌توانید در هر زمینه‌ای با آن‌سو همراه شوید، با ما تماس بگیرید.

در تماس باشید
پی بگیرید