کارگاه چهاردهم: خلوت

فروردین ۹۷ | میبد- یزد


کارگاه چهاردهم- خلوت

خلوت

  • خلوت و مکاشفه با تمرین‌های فردی و رابطه‌ٔ‌ی یک‌به‌یک با مربی
  • تمرین گروه‌نوازی با عبارتی ریتمیک برگرفته از گوشهٔ گلریز در دستگاه شور و بداهه‌نوازی روی آن
همکاری کنید

اگر فکر می‌کنید با حرفه و مهارت خود می‌توانید در هر زمینه‌ای با آن‌سو همراه شوید، با ما تماس بگیرید.

در تماس باشید
پی بگیرید