کارگاه سیزدهم: مثنوی و موسیقی

شهریور ۹۶ | طالقان- البرز


کارگاه سیزدهم- مثنوی و موسیقی

مثنوی و موسیقی

  • آشنایی با سنت شعر-داستان‌خوانی با آواز در میان ایرانیان
  • خواندن داستانی از مثنوی و گفت‌وگو درباره‌ی آن
  • شنیدن فرم‌های مثنوی‌خوانی در ردیف آوازی
  • بداهه‌نوازی بر اساس فرم مثنوی و ساختن موسیقیِ جمعی برای ابیاتی از داستان خوانده‌شده
همکاری کنید

اگر فکر می‌کنید با حرفه و مهارت خود می‌توانید در هر زمینه‌ای با آن‌سو همراه شوید، با ما تماس بگیرید.

در تماس باشید
پی بگیرید