کارگاه دوازدهم: بودن در میان (۱)

خرداد ۹۶ | کشان- ترکیه


با همکاری گروه نیستان

کارگاه دوازدهم- بودن در میان

کارگاه شنیدن عمیق، هم‌صدایی، هم‌آهنگی

  • کارگاه موسیقی آزاد برای سازآموزان و دیگر علاقمندان
  • هم‌کوک شدن و بداهه‌گری جمعی با ریتم‌ها، صداها، نُت‌ها و حرکات بدن
  • ساختن موسیقی گروهی و سهیم شدن همه‌ی شرکت‌کنندگان در اجرای آن
همکاری کنید

اگر فکر می‌کنید با حرفه و مهارت خود می‌توانید در هر زمینه‌ای با آن‌سو همراه شوید، با ما تماس بگیرید.

در تماس باشید
پی بگیرید