کارگاه یازدهم

کارگاه دهم | اسفند ۹۴ | تهران


کارگاه یازدهم

هم‌نوازی و بداهه‌نوازی بر پایه‌ی گوشه‌هایی از ردیف هفت‌دستگاه

  • کشف ظرفیت‌های یک گوشه از یک دستگاه
  • بداهه‌نوازی فردی با دریافت از گوشه‌ی درآمد همایون
  • ساختن موتیف‌های پایه بر اساس همان گوشه
  • اجرای جمعی عبارت‌های ساخته‌شده به‌صورت چندصدایی
همکاری کنید

اگر فکر می‌کنید با حرفه و مهارت خود می‌توانید در هر زمینه‌ای با آن‌سو همراه شوید، با ما تماس بگیرید.

در تماس باشید
پی بگیرید