• کارگاه‌ هم‌آهنگی
    رویدادها

    کارگاه‌ هم‌آهنگی

کارگاه هم‌آهنگی، یک سفر جمعی برای یادگیری و تمرین موسیقی‌ست. یک تجربه‌ی چندسویه و پرمایه که می‌تواند مکملی برای کلاس‌های هفتگیِ ساز باشد.

بیشتر بدانید

همکاری کنید

اگر فکر می‌کنید با حرفه و مهارت خود می‌توانید در هر زمینه‌ای با آن‌سو همراه شوید، با ما تماس بگیرید.

در تماس باشید
پی بگیرید